Feestcommissie
In het seizoen 2012 hebben we weer een feestcommissie bestaande uit:
Holger Schoorl, Peter Schouten, Kees Kerssens en Rick Tiebie.
Nadat zij in 2012 een Zomerfeest voor ons georganiseerd hadden, kozen zij in 2013 voor een Jaarfeest in augustus met als thema Vive le Tour de France.
Hieronder vind je een verslag van Dolf.
Jaarfeest WSVA op 10 augustus 2013
Thema: Vive le Tour de France

Wat te vertellen over dit festijn.
Vele leden met hun familie waren aanwezig.
Zelfs veel leden die zich niet voor dit jaarlijks terug komend festijn hadden opgegeven waren toch gekomen.
Voor de organisatie altijd weer een probleem….
Het weer zag er aanvankelijk nogal bewolkt uit maar de zon kwam door en de truien en vesten konden uit.
We begonnen met een te varen puzzeltocht. Onderweg een zestal bordjes met daarop de meest moeilijke vragen.
Op de haven diverse spelletjes waar extra letters voor gewonnen konden worden.
Maar ja, zoals bij elke wedstrijd kan er maar een de winnaar zijn!
Dit jaar, naast het bekende al eeuwen oude vaantje achter glas (waar de oorspronkelijke maker nog in het duister is) ook een heuse wissel beker.
Vervolgens de bekende door de plaatselijke slager geleverde materialen voor de barbecue.
Genoeg en smakelijk voor een ieder.
Het was weer een gezellig en geslaagd feest. Dit jaar in het teken van Frankrijk.
Tot in de late avonduren werd er gefeest en gediscussieerd hoe de winnaar toch gewonnen kon hebben!
Het enige echte antwoord is het gemaakte schilderij door Maria een nicht van onze Annet.
Feestcommissie bedankt. En ook dit jaar weer een extra applaus voor hun partners die er alles aan gedaan hebben om de glazen vol te houden en o.a. de boel op te ruimen.
Voor wat ons betreft mag de commissie een jaartje blijven!

NAGEKOMEN BERICHT!
De redactie is het volgende ter ore gekomen:
De winnaar heeft, waarschijnlijk bang voor een komend onderzoek, toegegeven van buitenaardse mogelijkheden gebruik te hebben gemaakt.
Hij had slechts 1 excuus waarom hij tot deze doping overgegaan is. De vragen gingen boven zijn IQ gehalte uit en hij wilde toch mee kunnen doen in het spel…..
De redactie heeft ook vernomen dat de wisseltrofees (2x) dit jaar bij de winnaar mogen blijven doch dat de inscriptie op de beker zal luiden: geen winnaar.
De winnaar (“Gitane”) is voor de rest van het seizoen van elke wedstrijd bij de WSVA ook uitgesloten.